Print & apply

Etiket scheef op het product:
 • Etiketteermachine onjuist afgesteld t.o.v. het product.
  Controleer de positie van de etiketteermachine.
 • Etiket loopt scheef door de etiketteermachine.
  De etikettenschijf en de etiketgeleiding in de etiketteermachine aanpassen.
 • Product is vochtig of nat
  Zorg er voor dat het product droog of bijna droog is.
Omkrullen van de etiketten en etiketteren met luchtbellen:
 • Een te hoge etiketteer snelheid
  Pas de snelheid van de etiketteermachine aan.
 • Het te etiketteren oppervlak is onregelmatig
  Probeer de kwaliteit van de ondergrond van het product te verbeteren of probeer d.m.v. een aandrukrol of aandrukborstel de kwaliteit te verbeteren.
 • Te lage etiketteer snelheid ten opzichte van de snelheid van de transportband
  Pas de snelheid aan van ofwel de etiketteermachine of de transportband.
 • Product is te warm
  Zorg voor voldoende afgekoelde producten.
Etiket niet juist aangebracht:
 • Etikettensensor vervuild
  Reinig de etikettensensor.
 • Oppervlak van het te etiketteren product is vuil
  Zorg voor schoon te etiketteren oppervlak.
 • Onregelmatige snelheid
  Controleer de snelheid van de transportband.
Dubbele etiket uitgave:
 • Etikettensensor die het etiket detecteert is vuil
  Stel de etikettensensor af of maak deze schoon.
 • Productsensor detecteert het product niet correct
  Stel de productsensor af of maak deze schoon.
 De etiketten worden niet aangevoerd:
 • De aandrijfrol van de etiketteermachine is vuil
  Maak deze schoon.
 De uitgave van de etiketten stopt niet:
 • Verkeerde instelling van de etikettensensor
  Pas de etikettensensor aan.
 • Bij mechanische etikettensensor is het lager vuil
  Reinig de mechanische etikettensensor.

 

Printers

Onderbroken vouwen aan de linker-en rechterkant van de etiketten:
 • Er staat te veel druk op de printkop
  Verminder de druk.
Gekreukt lint:
 • Het lint is niet goed ingevoerd
  Voer het lint goed in.
 • De temperatuur instelling van de printkop is niet goed
  Stel de temperatuur in op de laagst mogelijke instelling voor de juiste print kwaliteit.
Lichte, consistente verticale lijnen lopen over alle etiketten:
 • De printkop of tegendrukrol is vuil
  Maak de printkop en/of tegendrukrol schoon.
Algemene problemen met de printkwaliteit:
 • Foutieve combinatie van etikettenmateriaal en thermal transfer lint
  Neem contact met ons op voor informatie en advies.
 • De printer snelheid is verkeerd afgesteld
  Zet voor de beste printkwaliteit de printersnelheid op de laagst mogelijke instelling.
 • De printer staat op de verkeerde temperatuurinstelling
  Zet voor de beste printkwaliteit, de temperatuurinstelling via het frontpaneel op de laagst mogelijke instelling.
 • De printkop is vuil
  Maak de printkop schoon.
 • Er is een lichtere of geen afdruk aan de linker- of rechterzijde van het etiket of het geprinte beeld is niet scherp
  De druk op de printkop moet aangepast worden. Voer de instructies voor het aanpassen van de printkop druk op.
Foutmelding Geen papiertoevoer:
 • Het etikettenmateriaal is of niet geladen of foutief geladen
  Laad het etikettenmateriaal opnieuw.
 • De sensor die het etikettenmateriaal ‘’leest”, is niet goed afgesteld
  Check de positie van de hogere en lagere sensoren.
Foutmeldingen:
 • Label not measurable
  Instelling Pre suspender: 0
  Machine uit/aan
  Self learning uitvoeren

 

Staat uw probleem er niet bij? Of is het nog niet opgelost?

Neem dan contact met ons op. We helpen u graag en komen indien nodig bij u langs.